lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb

LED 太阳能感应壁灯

MODEL:10WXO

8433325211592

 • 产品规格书 |

  暂不支持下载

 • 使用说明书 |

  暂不支持下载

 • 使用说明书 |

  下载

 • 产品证书 |

  暂不支持下载

 • 食谱 |

  暂不支持下载

 • 视频 |

  暂不支持下载

 • 视频 |

  暂不支持下载

免布线,安装便捷

无需市电布线,安装便捷,满足各种安装条件.

太阳能充电,节能环保,全年0电费

太阳能自充电技术,白天自动充电,晚上自动亮灯,0电费全年亮灯,绿色、环保、节能.

IP65防护等级

防护等级IP65,无惧风雨,满足户外使用.

三种亮灯模式,满足不同照明需求.

1、整夜亮灯(整晚微亮模式)2、红外感应亮灯(人来亮灯,人走灭灯)3、常亮感应模式(整晚微亮,人来全亮,人走微亮)

注意事项

1. 请将产品远离火源.

2. 请勿将本产品浸入水中.

3. 请将太阳能电池板向上放置.

你可能感兴趣的